Náhradní vozidla

ZS
Denní půjčovné 1 162,- Kč vč. DPH (v částce nejsou zahrnuty náklady na pohonné hmoty).